Usługi księgowe i podatkowe

W naszym biurze rachunkowym w Warszawie prowadzimy kompleksowe usługi księgowe oraz świadczymy profesjonalne usługi podatkowe.

W zależności od potrzeb Klienta, nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów oferuje między innymi:

 • Kompleksowe usługi księgowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • Szybki i wygodny dostęp do danych i raportów finansowych 24 godziny na dobę;
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych;
 • Przygotowanie raportów zgodnie z wymogami klienta;
 • Bezpłatny program do fakturowania;
 • Wsparcie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa;
 • Bieżące, proaktywne doradztwo podatkowe w cenie usług księgowych.

Administracja płacowo-kadrowa

Oferta naszego biura rachunkowego w Warszawie zawiera również profesjonalne usługi w zakresie administracji płacowo-kadrowej.

Kalkulujemy wynagrodzenia, rozliczamy podatki, prowadzimy sprawy pracownicze – zachowując poufność danych i bezpieczny obieg informacji.

Świadczymy usługi takie jak:

 • Miesięczne kalkulowanie wynagrodzeń z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, rozliczanie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, przygotowanie płatności wynagrodzeń, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych w imieniu pracodawcy, przygotowanie rejestru /ewidencji płac;
 • Sporządzanie deklaracji dla celów ZUS, GUS i PFRON;
 • Obsługa w zakresie przyjęcia pracowników, zmian warunków zatrudnienia oraz ustania stosunku pracy (rejestracja i wyrejestrowanie z ZUS, obsługa w zakresie sporządzenia świadectw pracy i rozliczeń z pracownikiem)
 • Administrowanie aktami personalnymi pracowników – w tym monitorowanie ważności badań lekarskich, szkoleń BHP, wykorzystania urlopów pracowniczych itd.

Raportowanie statutowe i podatkowe

W naszym biurze rachunkowym świadczymy również usługi w zakresie raportowania statutowego i podatkowego dla przedsiębiorstw, które samodzielnie prowadzą księgi rachunkowe lub przekazały funkcje księgowe do realizacji przez centra usług wspólnych (tzw. SSC):

 • przygotowanie kalkulacji i deklaracji podatkowych na podstawie danych wygenerowanych z systemu księgowego klienta;
 • weryfikacja kalkulacji podatkowych przygotowanych przez klienta;
 • przygotowanie sprawozdań finansowych;
 • asysta w kontaktach organami podatkowymi;
 • bieżące doradztwo księgowe i podatkowe.